Særeje – stil arvingerne bedst muligt

Opret testamente for kun 1.995 kr. - nem og hurtig online oprettelse

Særeje - lad arven blive i familien

Hvad er fordelene ved at bestemme særeje?

Når du opretter testamente, kan du frit bestemme, om arven efter dig skal være “særeje”. Hvis arven er særeje, skal dine arvinger ikke dele arven fra dig med en evt. nuværende eller fremtidig ægtefælle ved skilsmisse og/eller død, og arven bliver således så vidt muligt i familien.

Det er desuden op til dig som testator, om det skal være muligt for dine arvinger selv at kunne ændre eller fjerne særejebestemmelsen igen.

Hvad betyder "særeje" helt præcis?

Et ægteskab kan groft sagt ophøre på 2 måder – enten ved skilsmisse eller død.

Når to personer vælger at gifte sig, bliver begge deres formuer såkaldt “delingsformue”. Det betyder, at når ægteskabet på et senere tidspunkt ophører, uanset om det er pga. skilsmisse eller dødsfald, da skal den samlede “delingsformue” deles ligeligt imellem ægtefællerne.

Hvis den ene ægtefælle f.eks. ejer 3 mio. kr. i aktiver, og den anden ægtefælle ejer 1 mio. kr. i aktiver, får hver ægtefælle således 2 mio. kr. med sig – det betyder i praksis, at den ene ægtefælle må aflevere 1 mio. kr. til den anden ægtefælle (eller dennes arvinger, hvis ægteskabet ophører pga. dødsfald).

En undtagelse til denne ligedeling er, hvis en del af den ene ægtefælles formue er særeje” Når formue er særeje, skal det ikke deles ved skilsmisse eller død.

Vi prøver igen med eksemplet ovenfor, hvor den ene ægtefælle har en formue på 3 mio. kr., og den anden ægtefælle har en formue på 1 mio. kr. Denne gang siger vi, at ægtefællen med en formue på 3 mio. kr. ejer 1 mio. kr. af midlerne som særeje.

Det betyder, at ægtefællen kan holde sit særeje på 1 mio. kr. udenfor delingen. Dermed er det kun ægtefællens øvrige 2 mio. kr. + den anden ægtefælles 1 mio. kr., = 3 mio. kr., som skal ligedeles.

Den ene ægtefælle får derfor sit særeje på 1 mio. kr. + 1,5 mio. kr. delingsformue = 2,5 mio. kr. i alt, mens den anden ægtefælle får 1,5 mio. kr. delingsformue.

Hvordan opstår særeje?

Der er grundlæggende 3 forskellige måder, hvorpå særeje i et ægteskab kan opstå.

Særeje kan opstå på følgende måder:

1) Særeje som følge af ægtepagt
Ægtefæller kan i fællesskab oprette en ægtepagt, hvori de bestemmer, at hele eller dele af ægtefællernes formue skal være særeje. Det kan f.eks. være et bestemt beløb af formuen, en bestemt procentdel af formuen, eller afhænge af, hvordan formuen er modtaget – f.eks. at alle gaver og arv skal være særeje, mens den øvrige formue ikke skal være det.

2) Modtaget en gave som særeje

En ægtefælle har modtaget en gave, hvor gavegiver har bestemt, at det skulle være særeje. Gavegiveren kan have bestemt, at modtageren ikke skal kunne fjerne særejebestemmelsen i en ægtepagt – dermed vil bestemmelsen få forrang frem for en evt. ægtepagt oprettet mellem gavemodtageren og dennes ægtefælle.

3) Modtaget arv som særeje
En ægtefælle kan have arvet fra nogen, der i sit testamente har bestemt, at arven skulle være særeje for modtageren. Arveladeren kan også bestemme, at modtageren ikke skal kunne fjerne særejebestemmelsen i en ægtepagt – dermed vil bestemmelsen få forrang frem for en evt. ægtepagt oprettet mellem arvingen og dennes ægtefælle.

Findes der flere slags særeje?

Nedenfor ses en oversigt over de 3 typer særeje, som normalt ses benyttet i et testamente. Vi beskriver desuden de forskellige fordele og ulemper, der knytter sig til den enkelte særejetype.

1) Kombinationssæreje
Ved kombinationssæreje er der først og fremmest særeje ved separation og skilsmisse. Det betyder, at din arving ikke skal dele arven, hvis arvingen skulle blive separeret eller skilt fra sin ægtefælle. Hvis din arvings ægtefælle dør før din arving, er der også særeje, så arven holdes udenfor, når der skal foretages en ligedeling af ægtefællernes formuer inden selve arvefordelingen.
Hvis din arving derimod dør før sin ægtefælle, er der ikke særeje, og arven regnes derfor med i ægtefællernes samlede formue og vil først og fremmest skulle ligedeles mellem ægtefællerne, inden man foretager arvefordelingen efter din afdøde arving. Hvis din arvings ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, vil arven også kunne indgå heri.

Denne type særeje stiller din arving bedst muligt ved en evt. skilsmisse, men stiller samtidig ikke din arvings ægtefælle dårligere, hvis din arving går bort først.

2) Fuldstændigt særeje:
Ved fuldstændigt særeje er der særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dermed vil arven skulle holdes udenfor arvingens og dennes ægtefælles ligedeling af formuen, uanset hvordan ægteskabet ophører, og midlerne vil ikke kunne indgå i et eventuelt uskiftet bo, men skal fordeles straks ved din arvings død.

3) Fuldstændigt særeje med succession:
Ved fuldstændigt særeje med succession gælder det samme som i pkt. 2 ovenfor om fuldstændigt særeje.
Når arven er fuldstændigt særeje, skal den ikke ligedeles ved bl.a. dødsfald, men det ændrer ikke ved, at arven stadig indgår i arvingens samlede formue, som herefter skal fordeles efter arveloven eller et evt. testamente. Dermed vil din arvings ægtefælle godt kunne få del i arven – selvom det dog ikke er lige så meget, som hvis arven ikke havde været delingsformue.

Ønsker man, at evt. svigerbørn skal have mindst mulig del i arven, er arvesuccession måske relevant for dig.

Arvesuccession betyder, at du som testator bestemmer, hvad der skal ske med dén arv, som dine arvinger har modtaget fra dig, når arvingerne selv går bort. Du testerer således reelt over arven “i flere led” og på dine arvingers vegne. Dette kan dog kun finde anvendelse for friarven, dvs. at 12,5% eller 25% af den samlede arv efter din arving altid vil skulle tilfalde arvingens ægtefælle som tvangsarv, uanset din bestemmelse om succession.

Du kan i forbindelse med successionen f.eks. bestemme, at din livsarvingers egne livsarvinger skal modtage arven, når din livsarving går bort – dette er den hyppigst anvendte bestemmelse. Dermed vil mest mulig arv blive i familien og ikke skulle tilfalde evt. svigerbørn.
Den arv, som du har bestemt arvesuccession over, kan din arving ikke selv testere over i et testamente.

Hvor mange vælger særeje i testamentet?

Vi har hos Ønsketestamente foretaget en gennemgang af 100 testamenter, som vi har udarbejdet.

Vi kan på baggrund af denne undersøgelse konstatere, at 59% har ønsket at bestemme kombinationssæreje, 14% har ønsket fuldstændigt særeje, 6% har ønsket at bestemme fuldstændigt særeje med succession, og 21% har ikke ønsket nogen særejebestemmelse overhovedet.

64% af dem, der har ønsket en særejebestemmelse, har valgt, at arvingerne frit skal kunne ændre eller tilbagekalde særejebestemmelsen, mens 36% har valgt, at det ikke skal være muligt for arvingerne at ændre eller tilbagekalde særejebestemmelsen.

Skal vi sikre dig og familien bedst muligt?

Hvis du vil vide mere om særeje – eller bare testamente generelt, er du mere end velkommen til at ringe på tlf. 93 91 91 24 (alle dage 8-18), hvor du helt gratis og uforpligtende kan tale med vores specialister om, hvordan vi kan sikre dig og dine arvinger bedst muligt med et testamente.

Testamentet kan oprettes telefonisk, hvor vi sammen gennemgår de forskellige relevante ønsker og bestemmelser trin for trin.

Du kan også vælge at oplyse dine ønsker online ved at udfylde vores smarte oprettelsesformular.

Prisen for et komplet testamente skrevet fra bunden af vores specialister er kun 1.995 kr. – uanset ønsker. Du modtager testamentet pr. mail indenfor 24 timer og betaler først ved modtagelse.

93 91 91 24 (Alle ugens dage 8-18)
kontakt@onsketestamente.dk
Hvem arver dig, når du går bort?
Hvem arver dig, når du går bort?

Se dine arvinger →

Trustpilot-anmeldelser fra vores kunder:
“Super god oplevelse!”

“Super god oplevelse!
Fik for nylig oprettet testamente hos Ønsketestamente.dk.
Meget professionelt og uddybende forståelige svar på spørgsmål.

- Pia P.
"Nemt og ukompliceret"

“Nemt og ukompliceret at lave sit testamente via Ønsketestamente.dk.
De spørgsmål vi havde, fik vi afklaret utvetydigt.”

- Maj-Britt B.
“Super god service!”

“Super god service. Hurtigt og effektivt. Fornuftig pris.
Bruger gerne Ønsketestamente.dk igen.”

- Leif P.
0
    0
    Din kurv
    Kurven er tom